Zakup auta

Kupno samochodu używanego niesie ze sobą pewne ryzyko. Nie każdy sprzedawca może postępować uczciwe – czasami zdarza się, że zatai on przed nami pewne wady oferowanego auta. Niekiedy nie ma on również świadomości o istniejącej usterce. Jakie zatem prawa przysługują nam w momencie zakupu samochodu z wadą?

Odpowiedzialność za wady ukryte

Wada ukryta samochodu to usterka, o której nabywca nie wiedział w momencie zakupu pojazdu. To także wady prawne, takie jak obciążenie pojazdu prawami innej osoby. Jeżeli po zakończonej transakcji wyjdą na jaw problemy techniczne – takie jak choćby awaria silnika czy skrzyni biegów, mamy prawo żądać ich naprawienia z tytułu rękojmi. Ważne, aby wada ta istniała już w momencie sprzedaży – nie ma znaczenia, czy sprzedawca zdaje sobie z niej sprawę czy też nie. Wiążąca dla nas będzie data nabycia pojazdu, a nie samego stwierdzenia usterki czy poinformowania o niej sprzedawcy. Niezależnie, czy kupujemy auto w komisie, czy od osoby prywatnej, prawie zawsze chronią nas przepisy rękojmi – o ile nie zostały one wyłączone na piśmie, co zdarza się niezwykle rzadko. Jeżeli nabyliśmy pojazd poprzez umowę zawartą na odległość, możliwe jest także odstąpienie od niej i zwrot samochodu do 14 dni.

Prawa kupującego samochód z usterką

Jeżeli nabyty przez nas samochód okazał się być wadliwy, przysługują nam pewne prawa umożliwiające dochodzenie należnych roszczeń. W celu wyegzekwowania naszych żądań należy niezwłocznie poinformować poprzedniego właściciela o zaistniałej sytuacji, a następnie wysłać pismo z naszymi wymogami. Rękojmia obejmuje między innymi niezgodny z deklaracją stan techniczny, cofnięty przebieg oraz ukrytą przeszłość wypadkową auta. Możemy ubiegać się o obniżenie ceny pojazdu, zażądać jego naprawy, bądź zdecydować się na odstąpienie od umowy kupna samochodu. Roszczenia z tytułu rękojmi możemy składać do dwóch lat od momentu zakupu pojazdu. Za zgodą obu stron, okres ten może zostać skrócony do jednego roku.

Zwrot nabytego pojazdu

Wiele osób dokonując transakcji zastanawia się, czy można zwrócić zakupiony samochód od osoby prywatnej? W takim przypadku dalsze zasady postępowania regulują przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego. Możemy żądać od sprzedawcy naprawy lub obniżenia ceny pojazdu. Jeśli poprzedni właściciel usunie wadę lub zwróci część pieniędzy, zostanie zwolniony z obowiązku przyjęcia z powrotem samochodu z usterką. Jeżeli jednak odmówi naprawy, bądź w ogóle nie odpowie na nasze żądania, mamy prawo odstąpić od umowy i zwrócić auto poprzedniemu właścicielowi.

Warto sprawdzać pojazd przed zakupem

Ponieważ na rynku aut używanych na kupujących czyha wiele pułapek, warto każdorazowo przed podpisaniem umowy sprawdzić auto u specjalisty. Szybką kontrolę pojazdu można przeprowadzić za pośrednictwem strony autotesto.pl.

Rzetelne oględziny wykonane przez profesjonalistę pozwolą na kompleksową ocenę stanu technicznego auta, a także wiarygodności i kompletności jego dokumentacji. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego stresu związanego z nabyciem pojazdu o złym stanie technicznym lub z wadami.

Myślisz o kupnie nowego auta?

Skorzystaj z profesjonalnego sprawdzenia stanu samochodu przed zakupem z Autotesto.pl.